Thông tin Hội
Kết quả tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2018) ] - [ Số lần xem: 529 ]
Đ/c Lê Bá Phước, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TPCT phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đ/c Lê Bá Phước, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TPCT phát biểu chỉ đạo Đại hội


Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/HNDTW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu  toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần  thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện Công văn số 408-CV/TU ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu  toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần  thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, kịp thời triển khai đến các cấp Hội trong toàn thành phố; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 4 tiểu ban, gồm: Văn kiện, nhân sự, tuyên truyền- khánh tiết, hậu cần để chuẩn bị phục vụ Đại hội. Căn cứ kế hoạch của Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân  quận, huyện tham mưu  xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp, xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và kế hoạch tổ chức Đại hội của cấp quận, huyện, thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ chỉ đạo việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và nhân sự đại hội của cấp dưới; phân bổ đại biểu dự Đại hội cấp quận, huyện. Hội Nông dân thành phố chọn Hội Nông dân quận Thốt Nốt, Hội Nông dân phường Thới Long và mỗi quận, huyện Hội chọn một cơ sở Hội chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các cấp. Tính vào thời điểm cuối tháng 6/2018, Hội Nông dân thành phố đã  tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội cấp cơ sở được 72/72 xã, phường(quysI) và cấp quận, huyện được 8/8 đơn vị (quý II); theo kế hoạch Đại hội cấp thành phố vào quý III/2018 . Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội, thông qua Đại hội, nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết của cán bộ, hội viên, nông dân. Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch, những đồng chí  trúng cử đạt tỉ lệ cao; đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, có cơ cấu hợp lý ; đây là những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm với công tác Hội.

 Đại hội các cấp  đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ. Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Hội và phong trào nông dân  trong nhiệm kỳ qua, những đóng góp của các cấp Hội và hội viên nông dân trong thực hiện nhiệm vụ ; nêu rõ những mặt mạnh, kết quả đạt được; những yếu kém; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo… đảm bảo  đúng tiến độ, coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Đại hội thảo luận thống nhất đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018-2023 như: Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên mới đạt 100%; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: 100% cơ sở Hội vững mạnh, 95% chi Hội vững mạnh, 85% tổ Hội vững mạnh; hằng năm vận động trên 75% số hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua SXKDG và có ít nhất 65% số hộ đạt tiêu chuẩn; vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp dạy nghề cho nông dân đạt chỉ tiêu trên giao…Đại hội đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Trong đó quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng các công trình chào mừng Đại hội đại biểu các cấp; phối hợp các ngành chức năng tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng các tổ hợp tác, HTX; nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả; phối hợp với các Ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất; vận động nông dân đóng góp tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hằng năm; thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”.


 

 

Thanh Nam (HND-Cần Thơ)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập