Công nghệ xử lý nước thải
XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
[ Cập nhật vào ngày (29/04/2011) ] - [ Số lần xem: 5577 ]

Đối tượng sử dụng dịch vụ: Các khu dân cư, thị tứ, thị trắn, các bệnh viện, trường học hoặc các đối tượng khác có nước thải tương tự như nước thải sinh hoạt.

Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ:

Có nhu cầu cung cấp dịch vụ

Thỏa thuận theo hợp đồng.

 

 Tên đơn vị cung cấp dịch vụ:

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 8693405 – Fax: (04) 8693714

Email: thnhueceetia@hn.vnn.vn

Người đại diện: Trần Đức Hạ

Chức vụ: Trưởng phòng Môi trường nước.

Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập