Công nghệ xử lý nước thải
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
[ Cập nhật vào ngày (29/04/2011) ] - [ Số lần xem: 4372 ]

Mô tả Công nghệ / Thiết bị : - Nước thải bệnh viện thu gom từ các khu vực vệ sinh, khu điều trị,… được vận chuyển về bể điều hòa, sau đó bơm lên hệ thống xử lý bao gồm các khâu: xử lý sinh học kỵ khí, xử lý sinh học hiếu khí và khử trùng. Nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu mức 1 theo TCVN 6772: 2000. Tùy thuộc vào điều kiện của từng bệnh viện để thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải phù hợp.

- Công suất (Tính theo ca): Lưu lượng nước thải Q = (100, 200, 300, 400) m3/ngày.

- Các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Trạm xử lý nước thải dễ xây lắp, vận hành và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hệ thống xử lý đảm bảo được các yêu cầu về môi trường.

 

Lĩnh vực áp dụng:

Xử lý nước thải cho các bệnh viện đa khoa, khu điều dưỡng.

 

Ưu điểm của CN / TB:

- Công nghệ và công trình linh động, phù hợp với điều kiện từng bệnh viện.
- Kinh phí đầu tư xây dựng giảm từ 3-10 lần so với nhập từ nước ngoài.

 

Hình thức cung cấp CN/TB:

Qua điểm tiếp thị SP/DV KH-CN tại: 79 Trương Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

 

Chào giá tham khảo :

- Giá bán máy móc thiết bị:

- Trạm xử lý nước thải bệnh viện, quy mô 300 giường bệnh

- Giá bán máy móc thiết bị và công trình: 750 triệu

- Phí đào tạo: 25 triệu

- Phí đào tạo: 25 triệu. 

 

Thời gian và hình thức bảo hành: 12 tháng (công trình và thiết bị).

 

Mức độ hoàn thiện và độ tin cậy của CN/TB :

CN/TB được hoàn thiện từ năm: 1998

CN/TB đã được bán / chuyển giao cho: 01

Chi tiết về tên cơ sở sản xuất sử dụng CN/TB này: Bệnh viện đa khoa Hà Giang.

 

Đơn vị/Doanh nghiệp chào bán CN/TB :

Tên đơn vị : TRUNG TÂM KỸ THUẬ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38697010;  FAX: (04) 38693714

Email: thnhueceetia@hn.vnn.vn

Người đại diện: Trần Đức Hạ - Chức vụ: Trưởng phòng Môi trường nước.

Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập