Công nghệ xử lý khí thải
Công nghệ xử lý khí thải lò gạch bán công nghiệp
[ Cập nhật vào ngày (29/04/2011) ] - [ Số lần xem: 3547 ]

Mã số: VN90002: Tên CN/TB chào bán: Công nghệ xử lý khí thải lò gạch bán công nghiệp; Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam; Chỉ số phân loại SPC: 90002: Dịch vụ xử lý chất thải, rác thải;

Lĩnh vực áp dụng:

  8715: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm

Ưu điểm của CN/TB: Chi phí xử lý đối với riêng SO2: 4 triệu đồng/ mẻ 500.000 viên (dưới 2000VND/1kg SO2) Giảm thải SO2, giảm bụi CO, tiết kiệm chi phí phát thải. Hệ thống đơn giản, chủ lò có thể tự lắp đặt theo hướng dẫn của cán bộ dự án.

 

Thông tin nhà cung cấp :

Tên đơn vị: Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84-04-38588579

Fax: 84-04-38583061

Email: dhkhtnhn@hn.vnn.vn

Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập