Công nghệ xử lý khí thải
Công nghệ quản lý nguồn thải chất ô nhiễm không khí dựa trên mô hình khuếch tán
[ Cập nhật vào ngày (29/04/2011) ] - [ Số lần xem: 2935 ]

Mã số: VN90002: Tên CN/TB chào bán: Công nghệ quản lý nguồn thải chất ô nhiễm không khí dựa trên mô hình khuếch tán. Nước có CN/TB chào bán: VN Việt Nam.

Chỉ số phân loại SPC:

  90002: Dịch vụ xử lý chất thải, rác thải

 

Lĩnh vực áp dụng:

  8715: Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm

 

Thông tin nhà cung cấp

Tên đơn vị: Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84-04-38588579

Fax: 84-04-38583061

Email: dhkhtnhn@hn.vnn.vn

Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập