Các mô hình sản xuất giỏi - áp dụng KHKT
Mô hình V-A-C-R (vườn – ao – chuồng – ruộng)
[ Cập nhật vào ngày (19/04/2011) ] - [ Số lần xem: 6840 ]

Ông Tô Thành Mông, sinh 1951, hội viên nông dân ấp Đông Hòa A, xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ. Gia đình ông có 06 nhân khẩu. Trong đó, có 04 lao động chính. Diện tích đất canh tác là 3,6 ha trồng lúa chất lượng cao, kết hợp nuôi cá ruộng, cải tạo lập vườn cây ăn trái và chăn nuôi heo.

Cty Mekong đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm giống lúa chất lượng cao của ông. Ngoài ra, ông còn kết hợp nuôi các loại cá trên ruộng, chăn nuôi heo, cải tạo vườn trồng cây ăn trái,…để tăng thu nhập.

 

*  Cây lúa:

-  Vụ Đông Xuân:

+ Chi phí bình quân 450.000đ/công x 36 công = 16.200.000đ

+ Thu nhập: 25,2 tấn x 2.300đ/kg = 57.960.000 đ

+ Trừ chi phí, lãi: 41.760.000đ

 

- Vụ Hè Thu:

+ Chi phí bình quân: 450.000đ/công x 36 công = 16.200.000đ

+ Thu nhập: 14,2 tấn x 2.000đ/kg = 28.800.000đ

+ Trừ chi phí, lãi: 12.600.000đ

Tổng lãi từ lúa cho 2 vụ là 54.360.000đ

 

* Kết hợp nuôi cá:

- Tiền cá giống: 1.600.000đ, đến vụ bơm nước Đông Xuân thu hoạch 7.500.000đ. Trừ chi phí, lãi 5.900.000 đ

 

* Chăn nuôi heo:

- Nuôi 2 đợt/năm, mỗi đợt 5 con, sau 6 tháng xuất chuồng đạt bình quân 100kg/con   x  1.300.000đ/con  x 10 con  = 13.000.000 đ

- Trừ chi phí giống và thức ăn: 800.000đ/con  x 10 con = 8.000.000đ

Lợi nhuận từ heo trong năm là 5.000.000 đ

Thu nhập bình quân từ vườn: 600.000đ/tháng x 12 tháng = 7.200.000đ

 

Tổng thu nhập trong cả năm của gia đình ông là 72.400.000đ.


Tập tin đính kèm
Trung tâm thông tin tư liệu
  In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập